internetový marketing

Internetový marketing – stratégia, taktika, ciele.

Stratégia bez taktiky je najpomalejšou cestou k víťazstvu. Taktika bez stratégie je len marnosť pred porážkou.

- Sun Tzu.


internetový marketing video

Ciele internetového marketingu.

Preberieme tri typy marketingovej stratégie:
Stratégia diferenciácie - vytváranie jedinečného produktu v tomto odvetví. Je veľmi obtiažné až ťažké vytvoriť jedinečnú vec.
Stratégia vedenia v nákladoch - spoločnosť dosahuje najnižších možných nákladov a vytvára tak pre klienta najvýhodnejšiu cenu. Je nutné vopred vedieť, aká táto cena bude kvôli: celkovej automatizácie obchodu, kvôli plánovanému preškolovaniu zamestnancov a tiež kvôli výške kalkulovaných vstupných nákladov.
Stratégia zaostrovania - výber úzkeho výklenku a práce iba v ňom, keď si vyberáme určité miesto, segment a pracujeme iba v ňom.

Príklad marketingovej stratégie.

Na základe tejto stratégie rozpíšeme všetko v krokoch, napríklad:
Poslaním spoločnosti "Letecký dopravca" je zaistiť bezpečnú a výhodnú leteckú dopravu cestujúcich a batožín.

Strategické ciele:
Rozširovanie tržného segmentu v transatlantickej doprave, zvyšovanie bezpečnosti. Systematické zvyšovanie odborných vedomostí a zručností personálu (piloti, technici, letušky, manažéri a pod.). Vytvorenie priaznivej soc. klímy v tíme. Údržba leteckej flotily a pozemnej podpory na úrovni, ktorá nie je nižšia ako úroveň konkurentov.
Cielené indikátory:
Rast príjmov 1,5-krát za tri roky.
Ziskovosť - 2,0%.
Objem investíc – trojnásobný nárast.
Úlohy spoločnosti:
Cielený indikátor – včasné pristávanie lietadiel min. 99 %.
Vytvorenie systému periodického preškolovania pre pilotov a letušky.
Navyšovanie počtu lietadiel – min. 3 moderné lietadlá za rok.
Stratégia diferenciácie:
Práca s atribútmi značky (vývoj firemného štýlu a pokyny pre používanie firemného štýlu).
Oznámenie na palube v troch jazykoch.
Návrh interiéru salónu lietadla.
Dizajn obalových krabíc, suvenírov atď.
Celková vizáž letušiek (firemné uniformy).
Štandardy služieb pre cestujúcich (všetky aspekty v súlade s pravidlami chovania).
Dizajn interiéru predajných miest vo firemnom štýle.
Výber jedál.
Vývoj a realizácia programov pre frekventované klienty.
Prísne a dôsledné dodržiavanie všetkých objektívnych faktorov ovplivňujúcich voľbu leteckého dopravcu – presnosť odletov, stav lietadiel atď.


Cieľové publikum internetového marketingu.

Je nutné rozdeliť cieľové publikum, v ktorom budeme pracovať alebo už pracujeme, aby sme pochopili ako "zaostriť" náš produkt, ako vytvárať jedinečný obchodný návrh, budovať postavenie našej spoločnosti a aké reklamné kanály môžeme využiť.

cieľové publikum internetového marketingu.

Kritéria segmentácie cieľových skupín.

Identifikujeme kritérium segmentácie, analyzujeme klientskú skupinu, predpovedáme veľkosť trhu, určíme s akým segmentom chceme pracovať a vytvoríme pre neho jedinečnú obchodnú ponuku.
Existujú rôzne typy segmentácie: geografické, sociodemografické, behaviorálne, psychografické, B2B segmentácie.
Aby sme porozumeli správne alebo naopak, segmentovali sme zákaznícku základňu, existuje testovacia položka:
"Každý segment cieľovej skupiny vo vašom produkte vidí svoju jedinečnú odlišnú hodnotu."
V dôsledku toho je výrobok jedným, ale segmenty cieľového publika sú rôzne a potreby sú odlišné. Týmto pripravujeme webové stránky s rôznymi stránkami pre každý segment cieľového publika. Pre každý segment spustíme reklamy s inou správou.
Vyberáme segmenty cieľového publika, vychádzame zo segmentácie a tvoríme ciele, ktoré chceme dosiahnuť, napr. v priebehu roka získať 75 klientov prvého segmentu, 25 klientov druhého, vytvoríme zoznam akcií, ktoré majú byť vykonané na webu. A už sme pre nich vytvorili reklamný kanál, pomocou ktorého ich môžeme nájsť.

Konkurenčná analýza.

Ďalším bodom v internetovom marketingu je konkurenčná analýza, s ktorou chápeme umiestnenie, jedinečnú ponuku konkurentov, cenovú politiku, zákaznícky servis, propagačné nástroje. Musíme vybrať konkurentov podľa niekoľkých podmienok:
Priami konkurenti - všetci konkurenti, ktorí sú koncentrovaní v jednom mieste.
Nepriami konkurenti - relizujú rovnakú potrebu klienta, ale s iným produktom.
Zahraničné spoločnosti - v prípadě high-tech štartu pozeráme v zahraničných zdrojoch.

konkurenčná analýza

Napr., pokiaľ je už zavedený trh, potom už existuje spoločnosť – líder, ktorý už existuje niekoľko rokov na trhu, a preto musíme analyzovať jeho vedúcu stratégiu, ako drží túto pozíciu, ako priťahuje klientov, ako s nimi pracuje.

Analýza webových stránok konkurentov.

Analyzujeme:

 • Nakoľko je webová stránka pokročilá z hľadiska použiteľnosti.
 • Aké typy obsahu sú na webe použité.
 • Ako získavajú potenciálnych zákazníkov (telefón, objednávkový formulár, formulár spätnej väzby, objednávka spätného volania, online konzultant).
 • Aké dôverné prvky používajú (foto zamestnancov, zákaznícke referencie, diplomy, odporúčania, kancelárske foto, foto objektov apod.).
 • Integrácia s obchodnými službami.

Pokiaľ máme pochopenie, s kým chceme pracovať (naše cieľové publikum), máme tiež pochopenie našich konkurentov. Preto našou úlohou v internet. marketingu je vytvoriť jedinečný návrh pre cieľové publikum, ktorý nás bude najvhodnejšie odlišovať od konkurencie.

Audit súčasného internetového marketingu.

Technický audit:

 • Skontrolujte rýchlosť webových stránok, rýchlosť načítania podľa rôznych parametrov.
 • Skontrolujte validitu podľa W3C štandardu.

Usability audit:

 • Skontrolujte, ako funguje scénar na webe.
 • Skontrolujte kompatibilitu prehliadačov.
 • Skontrolujte či nie sú na webe prázdne stránky.
 • Záhlavie stránky (logo, slogan, atď.).
 • Navigácia (či sú všetky položky ponuky viditeľné či neexistujú žiadne medzery atď.).
 • Ako sú spracovávané formuláre na webe (povinné polia, farba chýb, upozornenia, atď.).

SEO-audit:

 • Skontrolujte referenčnú štruktúru webu.
 • Skontrolujte správnosť načítania.
 • Skontrolujte textový spam, pridružené domény.

Audit webových analytických nástrojov:

 • Prístup k analytickým nástrojom.
 • Nastavenie cieľov, udalostí, integrácia s webmasterom.
 • Skontrolujte či nie sú na webe prázdné stránky.
 • Záhlavie stránky (logo, slogan, atď.).

Analýza potenciálnych klientov:

 • Informácie o toku klienta (zdroje aplikacií, volania, počet spracovávaných požiadavkov).

Klientská cesta a stratégia v internetovom marketingu.

Krok vytvorenia potrieb. V tejto fáze klient žije s nejakým nevyriešeným problémom, ale ešte nevie, že má nevyriešený problém. Je spokojný so súčasným produktom a nevie, že existuje nová verzia tohto produktu. Našou úlohou je "zasiať osivo", aby klient začal premýšľať o tom, že potrebuje niečo zmeniť. Za týmto účelom používame špeciálne projekty, súťaže, videonahrávky, testy, affiliate marketing, vlastný informačný portál / blog.

Krok vyhľadávania riešení. Našou úlohou je, aby si klient začal myslieť, že má problém a že sa musí riešiť. V tomto kroku poskytneme zákazníkovi odpoveď, ukážeme naše odborné znalosti a získame kontakt. Užitočné články, knihy, webové semináre, videá a manuály vo forme čím sa líši jeden produkt od ostatných. Budeme vytvárať kontaktné body, aby sa klient prihlásil k odberu spravodaja, skupine v soc. sieťach atď. V žiadnom prípade sa v tomto okamžiku nepokúšame predať niečo klientovi, pretože v tomto štádiu iba študuje tovar alebo službu.

Krok zberu informácií. V tomto kroku je nutné ukázať, že sme lepšie prispôsobení úlohám klienta! Kvalitný obsah na webe (fotky, ilustrácie, výhody, kalkulácie nákladov, ďalšie materiály). Zachytenie konkurencieschopného provozu s pomocou informačného portálu prostredníctvom reklamy na značkách konkurentov, reklamy v soc. sieťach. V tejto fáze sa snažíme osloviť tých ľudí, ktorí už majú požiadavky, potrebu tohto produktu.

Je potreba si vzpomenúť na Paterov princíp – 20 % úsilia dáva 80 % výsledku a zostávajúcich 80 % úsilia iba 20 % výsledku. To znamená, že môžeme napísať stratégiu pre 300 snímkov, ale v skutočnosti z tých 300 snímkov existuje 20 prvkov, ktoré je potreba urobiť práve teraz, v prvom mesiaci a to zaručí kvalitný predajný skok. Len vy sa rozhodujete ako pracovať – bez plánu alebo mať marketingový jasný plán! Ďalším účinnym krokom v internetovom marketingu je Branding


35
virtuemart.product
(111 hodnotenie, 4.92 z 5)
4.92 111 voters.out of 0out of 5based on